NVT: Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn của cổ đông Nguyễn Đức Toàn

04/05/2021 11:08

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của cổ đông Nguyễn Đức Toàn.

 

Vui lòng xem văn bản tại đây:

NVT_Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn của cổ đông Nguyễn Đức Toàn