NVT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ - cổ đông Recapital Investments PTE.,LTD

03/10/2019 16:47

Ngày 03 tháng 10 năm 2019, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông Recapital Investments PTE.,LTD là tổ chức có liên quan của ông Didik Cahyanto - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Recapital Investments PTE. LTD.