NVT: Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới và danh sách người có liên quan của ông Đào Minh Tuấn

30/09/2019 16:45

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố thông tin về Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới và danh sách người có liên quan của ông Đào Minh Tuấn - Kế toán trưởng Công ty.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

CV52/2019/NVB-CBTT_Bản cung cấp thông tin của ông Đào Minh Tuấn