NVT: Bà Ngô Thị Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay từ ngày 05/7/2019

06/07/2019 08:48

Ngày 04 tháng 7 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Xuân Hải đồng thời bầu bà Ngô Thị Thanh Hải đảm nhiệm chức vụ này kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2019.

Bà Ngô Thị Thanh Hải gia nhập Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay từ năm 2010 với vị trí Kế toán trưởng và được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26 tháng 4 năm 2017.

 

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Xuân Hải

Quyết định bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với bà Ngô Thị Thanh Hải