Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2019

27/04/2019 08:42

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

BCTC hợp nhất Quý 1/2019

BCTC Công ty mẹ Quý 1/2019