Báo cáo tài chính Quý 4/2018

29/01/2019 09:00

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2018.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

BCTC Hợp nhất Quý 4/2018

BCTC Công ty mẹ Quý 4/2018