BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020

29/10/2020 15:10

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2020.

BCTC Hợp nhất_Quý 3/2020

BCTC Riêng_Qu 3/2020