Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

29/03/2019 13:00

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Báo cáo tài chính kiểm toán Hợp nhất năm 2018

Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2018