Six Senses Ninh Van Bay - giai đoạn 2

Cơ sở pháp lý của dự án

  • Quyết định số 4161/QĐ - UB ngày 05/12/2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho Công ty TNHH Hồng Hải thuê đất và mặt biển để xây dựng Khu nghỉ mát Ninh Vân
  • Hợp đồng thuê đất và mặt biển số 01/2003 HĐ/TĐ ngày 21/01/2003 giữa Sở địa chính tỉnh Khánh Hòa và Công ty TNHH Hồng Hải;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00183/KH ngày 31/10/2003 của UBND tỉnh Khánh Hòa cấp cho Công ty TNHH Hồng Hải (Nay là Công ty CP Du lịch Hồng Hải);
  • Hợp đồng thuê đất số 24/2004 HĐ/TĐ ngày 28/4/2004 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa và Công ty TNHH Hồng Hải

Mô tả dự án

Dự án nằm trong khu du lịch cao cấp Six Senses Ninh Van Bay

Quy mô dự án

Dự án chạy dài theo 2.5 km bờ biển và dự kiến xây dựng 19 khu biệt thự quy mô lớn

Cơ cấu vốn

Tổng vốn đầu tư: 261 tỷ đồng

Trong đó

Vốn tự có: 31.3 tỷ đồng

Vốn vay: 73 tỷ đồng

Vốn khác : 157 tỷ đồng

Dự kiến hiệu quả kinh doanh và đánh giá hiệu quả tài chính

NPV:5.741.556

IRR: 63%

Thời gian hoàn vốn đầu tư (tháng):2 năm 5 tháng

Hiện trạng dự án

Dự án đã được tiến hành lập bản thiết kế xây dựng và khảo sát, lập dự toán dự án


Dự án khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon